Uwaga! Nowe kody GTU na fakturach sprzedażowych – poważne utrudnienia dla przedsiębiorców i księgowych.

Prawo podatkowe i rachunkowe w Polsce zmienia się tak dynamicznie, że prowadzenie firmy w naszym kraju to notoryczna walka z nowymi przepisami. Przedsiębiorcy i biura rachunkowe dwoją się i troją, aby na bieżąco stosować się do wymogów. O kolejnych poważnych zmianach dla niektórych branż, w ramach cyklu „Porady dla  przedsiębiorców” opowiada Beata Niedźwiedzka z biura rachunkowego i kancelarii prawnej BK Consulting.

Już od pierwszego października br. niektórzy przedsiębiorcy i ich księgowi ponownie zmierzą się z nowymi zasadami sprzedażowymi. Tym razem pojawia się nowy obowiązek raportowania do urzędu skarbowego faktur sprzedaży według odpowiednich kodów (GTU) oraz rodzajów transakcji.

Nakłada to obowiązek na przedsiębiorcę oznaczania faktur wg. symbolów towarów i usług, które sprzedaje oraz procedur, które stosuje.

Dlatego bardzo ważne jest, aby przedsiębiorcy zaktualizowali swoje oprogramowanie do faktur, które pozwoli im wywiązać się z tego obowiązku.

 

Jacy przedsiębiorcy są zobowiązani wstawiać kody GTU?

KODY GTU, należy wpisać na fakturze jeśli sprzedaje się:

GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Uwaga! Jeśli taki alkohol jest częścią usługi gastronomicznej to brak obowiązku oznaczania kodem.

GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. Pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy.

GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85.

GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych.

GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

Uwaga! Wchodzi w to folia stretch, która jak wiadomo jest urządzeniem elektronicznym.

GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

Uwaga! Jeśli części samochodowe są częścią usługi naprawy auta to brak jest obowiązku oznaczania kodem, nawet jeśli te części wymienione są na fakturze sprzedaży.

GTU_08: metale szlachetne i nieszlachetne.

GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

GTU_10: budynki, budowle, grunty.

Uwaga! Usług budowlanych nie oznaczamy kodem! Oznaczamy natomiast leasing finansowy budynków czy budowli, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu.

GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe.

Uwaga! Usługi notariusza to też usługi prawne! Pomocna tu jest klasyfikacja PKWIU.

GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Uwaga! Wg. wyjaśnień MF jeśli taki transport jest częścią sprzedaży towarów to brak jest obowiązku jest oznaczania kodem, nawet jeśli ten transport wymieniony jest na fakturze sprzedaży).

Na jednej fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU.

 

SYMBOLE PROCEDURY, które należy wpisać na fakturze sprzedaży:

SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy. Uwaga! Gdy sprzedawane są towary za granicę dla osób prywatnych.

EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (m.in tzw. procedura MOSS).

TP powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Uwaga! Gdy wystawiana jest faktura na np. swojego brata, żonę, jeśli jest się wspólnikiem spółki to na spółkę, albo prezesem, który fakturuje swoją sp. z o. o.

TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.  

TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.

MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.

I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42.

I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63.

B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.

B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.

B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.

MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Uwaga! Należy oznaczać tylko te faktury sprzedaży, które mają obowiązkowy MPP, nie wszystkie “dla wygody i na wszelki wypadek.

 

Muszę przyznać, ze to dość skomplikowane procedury i wiem na pewno, że zarówno przedsiębiorcy i biura rachunkowe będą miały z tym problem. Dlatego zachęcam firmy do korzystania z doświadczonych biur rachunkowych oraz ze szkoleń tematycznych. Proszę też pamiętać, że wiele obowiązków mają sami przedsiębiorcy, a nie tylko ich księgowe. – podkreśliła Beata Niedźwiedzka, z firmy  BK Consulting

Na zdjęciu: Beata Niedżwiedzka, Partner BK Consulting, wwwbkconsulting.eu 

Z cyklu „Porady dla przedsiębiorców” dla Redakcji Clever People Beata Niedźwiedzka, BK Consulting

Przewiń na górę