Praca księgowego w biurze rachunkowym, czy w firmie? – o księgowości opowiada Beata Niedźwiedzka z BK Consulting

Księgowość to bardzo skomplikowana i trudna branża. Praca w niej wymaga znajomości wielu przepisów, rozporządzeń, regulacji prawnych i nauka nigdy się nie kończy. Dlatego praca w księgowości wiąże się z posiadaniem dużej wiedzy oraz wysokim poczuciem odpowiedzialności za swoje obowiązki. Są dwa rodzaje miejsc pracy dla księgowych: w biurze rachunkowym lub w firmie, a czym się różni taka praca opowie nam ekspertka z branży księgowości – Beata Niedźwiedzka,  Główna księgowa i Partner w firmie BK Consulting.

Zawód księgowego znany jest od początku istnienia rachunkowości, ale formalny status zawodowy otrzymał on w XIX wieku. Nazwa pochodzi od funkcji prowadzenia ksiąg rachunkowych, w których zapisywano wszelkie operacje finansowe, wierzytelności oraz prognozy, a następnie wyliczano ogólny stan majątkowy. W prawdzie od tamtego czasu księgi rachunkowe zamieniły się w cyfrowe zestawienia, ale zawód księgowego wciąż jest tak samo ważny dla przedsiębiorstw jak kiedyś. Mądry i sprytny księgowy wczoraj i dziś – to podstawa.

Warto zacząć od tego, że polskie prawodawstwo nie należy do najprostszych (np. sprzeczne interpretacje, zawiłości, kruczki prawne, ciągle zmieniające się przepisy, itd.), dlatego do pracy w tym zawodzie przydają się wysokie umiejętności analityczne i interpersonalne. Ponadto rzetelność, sumienność, skrupulatność (a nawet pewien pedantyzm), zamiłowanie do pracy w administracji biurowej i przepisów oraz doskonała organizacja pracy to niezbędne atrybuty księgowego. Co więcej w tej branży trzeba umieć trzymać nerwy na wodzy w obliczu rozmaitych kontroli i wezwań. Bez względu czy pracujemy w firmie czy w biurze rachunkowym, choć zadania w obu przypadkach nieco się różnią, to księgowy musi mieć wszystkie wymienione wyżej zdolności i predyspozycje.

Praca w firmie polega na zarządzaniu finansami oraz różnymi sprawami administracyjnymi, takimi jak prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz fakturowanie. Ponadto księgowa dba o przygotowywanie bilansów, a także rozliczeń z urzędem skarbowym i odpowiada za dokumentowanie wszystkich wydatków ponoszonych przez firmę oraz czuwa nad prawidłowym i legalnym przebiegiem wszystkich zawieranych transakcji. Osoby, wykonujące taką pracę, są obciążone dużą odpowiedzialnością, ponieważ błędy dotyczące finansów przedsiębiorstwa, np. rozliczeń z urzędem skarbowym, mogą mieć poważne konsekwencje dla firmy i wiązać się z koniecznością ponoszenia wysokich kar. Księgowy często pośredniczy także między firmą a zewnętrznymi instytucjami takimi jak banki, czy urzędy. Praca w firmie jest raczej stabilna, bez ciągłego szukania czasu na wprowadzanie dokumentów do systemu.

Zupełnie innym miejscem pracy jest biuro rachunkowe. Księgowa zatrudniona na takim stanowisku zazwyczaj odpowiada za opiekę nie nad jednym, ale nad kilkudziesięcioma klientami na raz, prowadząc wszystkie ich sprawy od księgowania, fakturowania, kadry, aż po doradztwo i reprezentację przed instytucjami. Ponadto odpowiada za całą sprawozdawczość swoich klientów. Zdarza się, że dodatkowo przyjmuje pojedyncze zlecenia od klientów, np. na obliczenie składek, wypełnienie deklaracji podatkowych, czy przygotowanie analizy finansowej.  

Co więcej na samych zadaniach zawodowych praca w biurze rachunkowym się nie kończy. Trzeba mieć jeszcze czas na rozmowę z kontrahentami, którzy potrzebują porady, wsparcia lub ułożenia jakiegoś planu działania. Księgowy musi też znaleźć czas na wyjazdy do różnych instytucji w imieniu swoich klientów w celach załatwienia spraw lub złożenia wyjaśnień.

Oczywiście odpowiedzialność jest jeszcze większa w przypadku głównego księgowego (który odpowiada za cały dział) oraz księgowego, który decyduje się na założenie własnego biura rachunkowego. Tutaj dodatkowo niezbędne są rozwinięte umiejętności zarządcze, komunikacyjne i negocjacyjne.

 Na zdjęciu: Beata Niedźwiedzka, BK Consulting

Odkąd otworzyłam swoje biuro rachunkowe – BK Consulting – pracuję niemal non stop. Najbardziej lubię to robić w nocy, bo wtedy jest cisza i telefon nie dzwoni. Nigdy wcześniej tyle nie pracowałam.

Bez względu jednak czy zdecydujemy się na pracę w biurze rachunkowym czy w firmie, musimy się liczyć z tym, że praca w księgowości jest bardzo wymagająca, bo trzeba być fachowcem i psychologiem  w jednym – podsumowała Beata Niedźwiedzka.

Autor: Beata Niedźwiedzka dla redakcji CleverPeople

Przewiń na górę