Jak pomóc dziecku kontrolować emocje, czyli trening umiejętności społecznych TUS

Coraz więcej dzieci ma problemy z kontrolowaniem swoich emocji lub agresją. Zmorą wielu rodziców  jest głośne zachowanie ich pupili w miejscach publicznych, wściekanie się w sklepie, kiedy nie chcemy im czegoś kupić, przeklinanie i ogólnie brak reakcji lub brak przestrzegania naszych zasad. Z drugiej strony są dzieci, które z kolei nie potrafią nawiązywać przyjaźni, nie radzą sobie z krytyką, są bardzo nieśmiałe i wycofane.  Obydwa rodzaje przypadłości przysparza rodzinom mnóstwo trosk i problemów, z którymi sami nie zawsze są w stanie sobie poradzić. Warto wtedy rozważyć pomoc z zewnątrz, zapisując je na trening umiejętności społecznych dla dzieci.

TUS – co to jest i na czym polega?

 

Trening umiejętności społecznych to szkolenie, które ma za zadanie nauczyć uczestników jak kontrolować emocje, jak się komunikować z innymi ludźmi oraz jak współpracować w grupie.

Wypracowanie nowych, właściwych zachowań społecznych wymaga współpracy i kontaktu z rówieśnikami. Jednym z podstawowych zadań jest zrozumienie konsekwencji niewłaściwych zachowań i nauczenie się tych właściwych.

Dziecko pracując w grupie ma możliwość skonfrontowania swojego zachowania z innymi. Nauka właściwych, wskazanych przez terapeutę zachowań odbywa się naturalnie i spontanicznie, często w trakcie zabawy. Dzieci zachowując się niezgodnie z zasadami dostają jasny i czytelny sygnał ze strony innych uczestników grupy, jak i terapeuty. Obserwacja innych uczestników daje możliwość modelowania zachowania, poznania innych właściwych sposobów rozwiązywania problemów, a także okazywania i nazywania emocji. Praca w grupie zwiększa także umiejętność rozumienia sytuacji społecznych.

Ponadto dzieci uczą się prawidłowej komunikacji, zasad przyjmowania krytyki oraz jej tworzenia, trenują rozpoznawanie i kontrolowanie emocji oraz współpracę we wzajemnym szacunku, a także nabierają wiary we własne możliwości. Zajęcia mają także na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Z reguły TUS to cykl spotkań grupowych z psychoterapeutą realizujących poniższe założenia:

 • trening umiejętności społecznych;
 • trening umiejętności komunikacyjnych;
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie;
 • umiejętność współpracy w grupie;
 • metody radzenia sobie z emocjami;
 • praca nad przestrzeganiem zasad;
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb;
 • odreagowanie napięć emocjonalnych;
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów;

 

Trening umiejętności społecznych – jak przebiega?

Aby móc w ogóle wysuwać jakieś wnioski co do zachowań i kontaktów międzyludzkich, uczestnicy treningu muszą wchodzić w takowe interakcje pomiędzy sobą. Podczas terapii inicjowane są m.in. różne scenki, gdzie jedni uczestnicy treningu odgrywają jakieś role, przydzielone im przez terapeutę, a później cała grupa analizuje zaprezentowane przez odgrywających zachowania.

Dla kogo są zajęcia TUS?

Jeśli dziecko ma trudności z:

 • nawiązywaniem i utrzymywaniem pozytywnych relacji z rówieśnikami,
 • nieśmiałością, – wyrażaniem emocji w sposób konstruktywny,
 • agresją,
 • asertywnością,
 • z wyrażaniem i obroną swojego zdania i swoich  granic,

lub zostało zdiagnozowane pod kontem zaburzeń całościowych, to zajęcia TUS są dla niego.

Zanim jednak dziecko zostanie zapisane na zajęcia, odbywa się konsultacja ze specjalistą. Na spotkaniu pedagog specjalny prowadzący zajęcia ocenia rodzaj trudności, jakie występują u dziecka oraz określa, czy trening umiejętności społecznych dla dzieci jest w danym przypadku najlepszym wsparciem.

 

Gdzie można znaleźć takie zajęcia?

Z reguły są one organizowane przy poradniach psychologicznych. Na rynku jest dość duży wybór takich warsztatów. Trzeba jednak zwracać uwagę na doświadczenie szkoleniowców. W Warszawie jednym z takich miejsc jest Przystań Psychologiczna, która organizuje warsztaty w dwóch warszawskich dzielnicach: na Ursynowie oraz w Centrum.

Grupy rozpoczynają się semestralnie wrzesień/październik oraz luty/marzec, jednak nabory odbywają się przez cały rok. Dla dzieci nie mogących uczestniczyć stacjonarnie i cyklicznie lub spoza Warszawy Przystań Psychologiczna oferuje warsztaty TUS wyjazdowe, np. weekendowe.

Szczegóły na tutaj … 

Przewiń na górę